Search
  • Vigneshwara/Georgi

Завистта и сравнението – могъщите учители

(или как да транформираме енергията чрез осъзнаване на житейските уроци)

Наблюдавай. Анализирай. Медитирай върху установеното.

Човекът, чийто характер е основан на кармични обстоятелства, ведом с житейски решения в настоящият цикъл/живот, често е податлив на емоционални и мисловни подбуди, водещи до сравнение и завист. Както често казвам, познанието е двуостър нож, инструмент, чийто дела зависят единствено и изцяло от нашите самскари/впечатления, върху които се образуват емоции, след това мисли и в крайна сметка действия – осъзнати или неосъзнати. Някои от тези действия са именно сравнението и завистта, а познанието което стои зад тях е също толкова безценно колкото познанието което всяко осъзнаване дарява с мъдрост и възможност за правилни житейски решения. Това обикновено води до покой и мир на ума, който иначе би могъл да използва не по предназначение двуострият нож на една и съща енергия наречена познание и по този начин да остави Умът турболентен, неспокоен, стресиран и болен на всички три нива на съществуване – физическо, емоционално/астрално и казуално/причинно.


Почти всеки човек през настоящият си живот е преминавал през мисли за сравнение и завист с някого другиго, а дори и с животни, птици, насекоми и други Живинки и Души/ци.


Сравнението само по себе може да бъде красив процес. То може да доведе до задълбочено познание относно психологията и начина на живот у хората, а чрез наблюдение върху флората и фауната и сравнение с нея науката е достигнала нивата които наблюдаваме днес. Та нима структурата на самолетите не е въз основа на онуй що природата е дала на птици и летящи твари? Или пък ваксините, тъй полезни преди няколко десетилетия, не са изцяло взаимствани от начина по който работи имунната система? В много общества, дори и не толкова древни, на императори, крале и царе са давани умишлено малки количества отрова, към която с годините стават резистентни и подсилва естествената защита на организма им. Обективите за фотоапаратите симулират човешкото око. Водните филтри са взаимствани от естествения процес на филтриране на водата в природата. Неопрените и плувните костюми са направени по образец на кожата на акулите. Начинът по който бръмбарче съхранява влага вдъхновява учени как да отглеждат дървета в пустинята... Откакто човешката цивилизация съществува взаимства всичко от природата и начина по който тя работи! Днес учените наричат тази наука Биомимикрия, но е нещо което всъщност винаги е съществувало. Нещо основано на наблюдение и сравнение.


Сравнението е процес при който се наблюдават мисли на отъждествяване с друг обект, често одухотворен, който притежава характеристики и процеси функциониращи по различен начин. Човекът е ходил по земята и се е сравнявал с недостижимите птици. Гонил е животни и се е сравнявал с бързоногите котки, вълци. Малко по малко тези сравнения са се натрупвали като самскари, впечатления и в един момент са достигнали своят апогей. Момент в който човекът е открил чрез природата как да й подражава. Ако ли човекът не бе надарен с качествата на Ума които да му позволят на първо място памет (знаете ли, че някои риби имат 7 минутна памет?), а след това и сравнение което да доведе до желание, то той и цивилизацията му никога не би се развила до това ниво. Сравнението наистина може да бъде красив, ползотворен и водещ към прогрес процес!

И тъй като произлиза от съвсем същата енергия и познание, същия инструмент, същият двуостър нож, според личните характеристика и обусловена карма, сравнението може да доведе и до съвсем не толкова приятният процес завист.

Завистта е мисловна дейност при която чрез изградената парадигма на индивидуалният Ум, чийто живот е бил самоучител въз основа на натрупана карма, сравнението понякога води до негативни мисловни поредици, които карат сравняващият да чувства занижено Его и съответно – умствено, напълно въображаемо и самосъздадено, илюзорно страдание. Това страдание е често умело и неосъзнато закътано в подсъзнанието на индивидуалният Ум и обектът, който го изживява рядко го осъзнава съзнателно. Въпреки това, емоциите надигащи се от второто, емоционалното тяло, ръководят съзнателната част от съществуването. Тези емоции образуват логически вериги на непрязън, агресия, бърз гняв, желание да се принизи и унижи обектът на завист, а това идва само и единствено от решение взето на подсъзнателно ниво. Решение просто и привидно смислено, но възможно най-грешно, тъй като единствено задълбочава проблемът и води до натруване на още повече завист, негативни емоции, мисли и в крайна сметка – дела.


Питате, кое е това подсъзнателно решение, ръководещо постъпките на завиждащият към обектът на неговата завист? Това е всъщност желанието за самозащита на Егото. Егото е най-силната характеристика и инструмент на неосъзнатият Ум. Чрез илюзията на Егото се води целият живот, в името на Егото се вземат решения, действия, създават се емоции, привързаности и съответно страдания. Когато чрез процесът сравнение се породи завист, индивидуалното Его е засегнато и наранено. Чувства се принизено, неоценено, недостатъчно. При неосъзнатият човек, който не следи процесите на Умът си, това води до автоматично включване на подпрограма за защита на илюзорното Его, както на подсъзнателно ниво, така и на несъзнателно. На подсъзнателно се трупат негативите като емоции и мисли, които вече са протекли през съзнателното ниво. На подсъзнателно ниво се трупа горивото, храната за процесите следващи от завистта. На съзнателно ниво, използващо интелекта и капацитета на Ума се задават алгоритми и мисловни процеси за видове начини чрез които обектът на завист да бъде унижен и наранен. Най-често при Ум който самодопуска подобно състояние и процес се включва и непоколебима решителност (отново идваща от защита на Егото) която за съжаление се базира на абсолютно затваряне кръга на информираност и познание, самопоставяне в лимитирана и оскъдна среда, образуване на тесногръдие.


Проблемът оттук може единствено да задълбочи, тъй като завиждащият не осъзнава защитата на Егото, която всъщност провежда и започва да вижда обектът на завист или пък подкрепящите го като врагове. Съответно страданието от самоизолацията която си причинява става все по-голяма. Почти винаги се търси съмишленик на подобно ниво, за да се получи някаква форма на подкрепа.Какво всъщност е решението?


Отново и отново, всяко познание е енергия, инструмент, нож, с две страни. Завистта може и трябва да се превърне в инструмент за себеосъзнаване и освобождаване от оковите на Егото, чрез самонаблюдение, наблюдение и внимателен анализ. Стъпките чрез които се осъществява това, разбира се, изискват дисциплина, воля и пределно внимание. Негативният процес който се развива от завистта е като дърво (както и всеки друг умствен процес в който се влага енергия) при което се проявяват и раждат нови и нови разклонения, клони и листенца и колкото повече тези мисли биват захранвани, толкова повече те стават по-здрави и съответно трудни за прекъсване. Именно за това са нужни волята и дисциплината.

Първом, процесът към просветление чрез Завист започва от самонаблюдение. Наблюдавайте как Умът ви формира мислите към обекта на завист. В какви емоции и думи ги облича. Колко бързо се формират нови и нови „доказателства“ за негодността на завиждания. Наблюдавайте този процес за кратко и внезапно го спрете по ваша воля. Прекъснете го. Наблюдавайте дали се получава. Дали Умът ви спира по очертаният път, за колко време спира и дали тръгва отново по него. Практикувайте волята си тук.


Следващата стъпка е да анализирате защо и на какво точно завиждате. На кои качества и успехи. Както винаги, всяко следващо стъпало е по-трудно. Така и тук практикуващият ще се сблъска веднага с Егото си, което вместо да иска да анализира тези, явно положителни качества у обектът на Завист, ще се опита да се върне към обичайните разклонения на процесът за самозащита на Егото и да включи негативизмът и черните краски. Това трябва да спре! Трябва да се сложи абсолютен край на тези вече изградени мисловни вериги. Те правят единствено завиждащият нещастен и страдащ! Отново и отново се връщайте към качествата които причиняват завист и започнете да ги разглеждате от колко се може повече различни гледни точки. Преценете кои от тези качества и/или характеристики не притежавате и с какво се различавате от тях. Анализирайте ги и извлечете максимума от анализа си. Започнете да извличате Урокът!


Примерно, в сферата на работата ви, в бизнесът ви, конкурентът се справя по-добре, както работата, така и животът му ви изглеждат по-хубави, по-добри, по-спокойни. Защитата на Егото ви може да изригне с всякакви доводи като „той сваля цените твърде много“, „качеството на услугите и стоките му е лошо“, „подвежда и лъже клиентите си“...а въпреки това виждате, че клиентите му го уважават, обичат и продължават да го търсят. Вместо да продължите да дълбаете в себе си за нови доводи колко незначителен или подмолен е обектът на завист започнете да извличате Уроците от начина му на работа, поведение, отношение и прочие. Разгледайте всеки мъничък детайл от качествата и характеристиките и преценете кои от тях да започнете да тренирате и прилагате в своят живот, по свой собствен начин, така разширявайки хоризонтите, познанието и възможностите си! Не копирайте, а анализирайте и хранете Умът си с правилната храна на Уроците. С позитивната такава, а не с негативната, която води единствено до спирала на свиване в негативен Егоцентризъм.

След наблюдението на собственият Ум (стъпка 1), анализирането на качествата и характеристиките въз основа на които завиждаме (стъпка 2), прилагането им по уникален, приложим само за нашият характер и живот върху себе си (стъпка 3), следва и последната стъпка за изкореняването на негативната спирала и дърво. Съвсем обяснимо, това е и най-трудната стъпка. Тази която води до същинско Просветление в тази сфера, Истинският Урок.


Тази стъпка се казва Благодарност.


Благодарността, трябва да бъде двупосочна.

Благодарете на кармата си, че е довела този урок, благодарение на който сега сте по-виждащ, разбиращ и напредничав.

Благодарете й за това, че сега и вие имате тези качества и характеристика, че по свой уникален начин ги оползотворявате в живота и извличате дивидентите от тях.

Благодарете на осъзнатото (вече) страдание, което сте изживяли по време на завистта – страданието което е цената за Урока.

Благодарете мислено или наяве на човекът, който е бил обект на вашата завист, защото той, заедно с вас е вашият учител.

Благодарете му наум или наяве всеки път когато се сетите за него. И накрая, Благодарете и на себе си.

Благодарете на себе си всеки път, когато приложите новите си качества в живота и се сетите за Урока през който сте минали. Защото вие сте истинският Герой в случая.

Ето така Сравнението и Завистта, когато са осъзнати, могат да бъдат могъщ инструмент за напредък, трансформация и просветление. Не само в духовен, но и в практичен, житейски аспект.

Мир вам Сат Нам Хари Ом Ом Намо Бхагавате Шиванандая

Тат Сат


Вигнешвара Сарасвати (Георги Димитров) 23/02/2019

182 views

mageaum

Bulgarian and Japanese traveling Yoga teachers couple, based on classical Hatha Yoga teaching.

Where?

Our current location is...

Oneness Yoga Studio

Yambol, Bulgaria

© Copyright mageaumAll Rights reserved.